Hög leveranskvalité och stort miljöansvar!

I vår verksamhet är hög kvalité en förutsättning för att kunna svara mot de krav som ställs på oss från vår uppdragsgivare och våra kunder.

Vår organisation är uppbyggd så att ledning har närhet till våra anställda, vilket ger oss fördelar när det kommer till information och kunskap, och bidrar därigenom till en hög standard av service till våra kunder.

All personal får konternuelig fortbildning för att kunna svara på de höga krav som vår uppdragsgivare ställer på oss. Utbildning av vår personal är också en förutsättning för att vi ska kunna leva upp till de högt satta krav som råder på marknaden.

VGT i Göteborg vann DHLs miljöpris år 2014.

Vi arbetar för att vara en föregångare inom miljöområdet. En del i detta är att vi hela tiden mäter våra resultat i förhållande till de resurser som förbrukas. Vi kör till exempel med biogas i särskilt projekt.

Genom en effektiv lastplanering och en utökning av antalet utlämningsställen har vi kunnat minska körtiden och antalet körda mil inom PUD-trafiken, vilket har goda miljöeffekter.

Kontakta oss!